Wybór miejsca instalacji cz.2

Pompę ciepła należy ustawić w suchym pomieszczeniu, gdzie nie panuje mróz, np. w piwnicy kotłowni. Montaż na świeżym powietrzu nie jest możliwy.
Należy unikać podpierania punktowego. Należy sprawdzić nośność podłoża ze względu na ciężar instalacji.
W przypadku montowania pompy ciepła w już istniejących lub nowo budowanych instalacjach ogrzewania, cały system należy przepłukać, aby usunąć z niego osady i zawiesiny. Substancje te mogą zmniejszyć oddawanie ciepła przez grzejniki, utrudniać przepływ wody lub osiąść w kondensatorze pompy ciepła. W przypadku ich bardzo silnego oddziaływania może dojść ze względów bezpieczeństwa do awaryjnego wyłączenia pompy ciepła. W wyniku przedostawania się tlenu do gorącej wody tworzą się produkty utleniania (rdza). Poza tym często dochodzi do zanieczyszczenia gorącej wody przez resztki organicznych smarów i środków uszczelniających. Obydwie przyczyny mogą niezależnie od siebie lub wspólnie doprowadzić do spadku sprawności wymienników pompy ciepła. W takich przypadkach wymienniki pompy ciepła muszą zostać czyszczone przez specjalistę.
Wykonanie dobrego projektu instalacji zawierającej pompę ciepła nie powinno nastręczać więcej trudności niż w przypadku zwykłej instalacji grzewczej, jeżeli tylko uwzględni się specyfikę pompy ciepła. Dlatego przedmiotem następnych artykułów nie będzie liczenie przepływów, spadków ciśnień i wynikających z tego przekrojów rurociągów. Obowiązują tu bowiem te same zasady co w instalacji zwykłej, więc nie ma powodu aby się nad tym dłużej wywodzić, tym bardziej że projektanci taką wiedzą dysponują. O wiele ważniejsze jest dopracowanie tych zagadnień, które odbiegają od starych wzorców i mogą mieć wpływ na sprawność instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *