Studnie cz.2

Ogrzewanie ciepłem wody gruntowej.
Woda pobierana pompą głębinową ze studni zasilającej, schłodzona w pompie ciepła jest oddawana do studni zrzutowej. Energia cieplna zabrana wodzie zostaje przekazana do ogrzewania obiektu. Odległość między studniami nie powinna być mniejsza niż 10 m.

Każdy producent pompy ciepła podaje tabele z wymaganiami, które musi spełnić woda, aby mogła być bez przeszkód przepuszczana przez wymienniki pompy ciepła. Jak zawsze tak i tutaj mamy do czynienia z wyjątkiem. Niektóre pompy ciepła są wyposażone w spiralny wymiennik ciepła wykonany całkowicie ze stali szlachetnej i w związku z tym jakość wody jest dla nich obojętna, jeśli tylko nie będzie w niej zbyt dużych zanieczyszczeń mechanicznych. Niestety, wymiennik tego rodzaju podraża znacznie koszty całego urządzenia.

Ostatnim ale wcale nie najmniej ważnym problemem jest wzajemne usytuowanie studni zasilającej i zrzutowej ze względu na kierunek przepływu wód podziemnych. Nie może być tak, że schłodzona woda ze studni zrzutowej podziemnym „transportem” wraca do studni zasilającej pompę ciepła.

Jeśli jakość wody nie pozwala na użycie jej jako źródła ciepła, a nie ma problemu z zamulaniem studni wodorotlenkiem żelaza, to można skorzystać z rozwiązania pozwalającego ten problem ominąć. Tym rozwiązaniem jest wymiennik pośredni. Wymiennik taki jest rozbieralny i może być regularnie czyszczony. Zastosowanie wymiennika pośredniego podraża instalacje, gdyż wymaga dodatkowej pompy obiegowej i oczywiście samego wymiennika. W obwodzie między pompą ciepła a wymiennikiem panują temperatury poniżej 0°C, a to wymaga zastosowania cieczy niezamarzającej. Wprowadzenie dodatkowego ogniwa wymiany ciepła i dodatkowych strat na drugą pompę obiegową, pociąga za sobą obniżenie efektywności energetycznej całego systemu o jeden punkt. Co to znaczy o jeden punkt? Normalny system grzewczy z pompą ciepła pobierającą energię z wody powinien mieć współczynnik efektywności około 5. Po dodaniu obwodu separującego efektywność ta będzie niższa o jeden czyli wyniesie 4, czyli tak jak dla większości systemów solanka-woda.

Pośrednie pobieranie ciepła z wody.
Jeśli woda będąca źródłem ciepła, z uwagi na zanieczyszczenia lub skład chemiczny nie może być bezpośrednio wprowadzana do pompy ciepła, to stosuje się pośredni wymiennik separujący. Wymiennik ten chroni pompę ciepła przed uszkodzeniem i zapchaniem. Wymiennik separujący jest w tym przypadku wymiennikiem rozbieralnym, co ułatwia okresowe czyszczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *