Studnie cz.1

Pobieranie ciepła z wody gruntowej.

Studnie mogą być zlokalizowane w dowolnym miejscu najmniejszej nawet dziatki, jeśli tylko warunki wodne pozwalają na stosowanie takiego źródła ciepła.

Studnie
Studnia jest korzystnym rozwiązaniem pod względem energetycznym i tylko jeśli warunki na to pozwalają, powinna być brana pod uwagę. Najważniejszą przeszkodą w tym przypadku może być nie ilość a raczej jakość wody. Zanim zapadnie decyzja co do wyboru źródła ciepła, należy dokonać analizy wody i porównać jej wynik z wymaganiami producenta pompy ciepła.

Choć jest to rozwiązanie najlepsze pod względem energetycznym, to jednak instalacje tego rodzaju stanowią raczej wyjątek. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest niestety niezbyt optymistyczna. Tylko pozornie źródło ciepła w postaci dwóch studni jest rozwiązaniem prostym. Tak może się wydawać tylko laikowi. Niewiele jest firm, które mają doświadczenia w wykonywaniu studni, a wymagania są bardzo wysokie. Nawet zakładając, że w danej lokalizacji jest pod dostatkiem wody a w dodatku jest to woda doskonałej jakości, to i tak pozostaje jeszcze cała masa problemów, które trzeba będzie pokonać.

Oprócz wydajności (która musi być niezmienna przez wiele lat!) zapewnić trzeba absolutną szczelność całego układu. Właściwie prawie tak, jakby to był zamknięty obwód kolektora gruntowego. W przeciwnym razie, to znaczy wtedy gdy woda będzie mieć kontakt z powietrzem, rozpuszczone w niej żelazo zacznie się utleniać a następnie powstanie wodorotlenek żelaza, który odłoży się w miejscu, w którym powstał. W zależności od miejsca kontaktu wody z powietrzem mogą być zagrożone różne elementy instalacji, nie wyłączając samej pompy ciepła. Najczęściej jednak wodorotlenek żelaza odkłada się w studni zrzutowej, czyniąc ją całkowicie nieprzydatną i to w czasie tylko jednego sezonu.

Żelazo rozpuszczone w wodzie to jeszcze nie koniec kłopotów. Woda może zawierać też inne związki i pierwiastki. Ponieważ prawie wszystkie pompy ciepła wyposażone są w wymienniki ciepła wykonane ze stali szlachetnej lutowanej miedzią, należy sprawdzić czy nie będzie zachodzić wypłukiwanie miedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *