Realizacja nowoczesnej instalacji cz.2

Jeśli moc będzie za mała, to w okresach gdy temperatura zewnętrzna opadnie poniżej pewnego poziomu w budynku będzie za zimno. Nie jest to oczywiście żadna rewelacja, bo w tradycyjnych instalacjach mamy podobną sytuację. Ale wtedy gdy moc pompy ciepła będzie zbyt duża w stosunku do potrzeb, to zaczną się dziać rzeczy dziwne i to takie, jakie w instalacjach z tradycyjnymi kotłami nigdy nie występowały. W okresach o zapotrzebowaniu na ciepło mniejszym od maksymalnego pompa będzie pracować impulsowo, to znaczy będzie się cyklicznie włączać i wyłączać, a to odbije się negatywnie na jej trwałości. Nie jest to jeszcze koniec kłopotów. Regulatory (kontrolery) pomp ciepła są fabrycznie tak zaprogramowane, aby sprężarki nie włączały się zbyt często. Wtedy mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją. Pompa ma nadmiar mocy, której układ grzewczy nie jest w stanie odebrać, w związku z tym kontroler zarządza coraz dłuższe przerwy we włączaniu, czego skutkiem jest zimno w domu.

Policzmy wszystkie kłopoty, które występują w przypadku, gdy moc pompy ciepła jest za duża: Po pierwsze wysoka cena samej pompy ciepła i wysokie koszty wykonania źródła ciepła. Po drugie zmniejszona trwałość sprężarki. Po trzecie niedogrzewanie pomieszczeń wtedy, gdy temperatury zewnętrze są wyższe od -20°C. Dlatego bardzo ważne jest dokładne rozpoznanie potrzeb energetycznych budynku.

Pompa ciepła pracuje efektywnie i oszczędnie tylko wtedy, gdy jest właściwie dobrana i zainstalowana. Moc pracującej pompy ciepła jest stała i nie da się zmniejszyć ani zwiększyć dlatego, że pompa nie jest źródłem ciepła, a jedynie jego przekaźnikiem. Jeśli źródło ciepła daje mniej energii niż pompa jest w stanie przekazać lub instalacja grzewcza nie jest w stanie przekazywanej mocy odebrać, to zawsze kończy się to awaryjnym wyłączeniem pompy ciepła. Dlatego niezwykle ważną sprawą jest dokładna realizacja założeń przyjętych dla instalacji. Choć zawsze istnieje ryzyko, że coś nie wyjdzie tak jak trzeba, to jednak ryzyko błędu jest tym mniejsze, im większym doświadczeniem dysponuje firma podejmująca się takiej instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *