Projektowanie i przebudowa instalacji

Projektowanie i przebudowa instalacji

Nawet w przypadku małych zmian w istniejącej instalacji trzeba wykonać projekt. Nie chodzi tu o biurokratyczne wymogi lecz o to, żeby po kilku latach było wiadomo co zostało zrobione. W innym przypadku wszelkie późniejsze naprawy mogą przerodzić się w dramat, jeśli trudno będzie ustalić do czego służą poszczególne elementy. Nawet dobry fachowiec ma trudności w rozszyfrowaniu bardziej skomplikowanej instalacji, jeśli nie ma do niej właściwej dokumentacji. Wtedy bardzo łatwo o pomyłki i niepotrzebną stratę czasu. Jako przykład można podać tu zawory zwrotne, po których wyglądzie (szczególnie po kilku latach) trudno rozpoznać kierunek przepływu.

Opłaca się zrobić w miarę dokładny audyt energetyczny. Będzie on potrzebny nie tylko do określenia wymaganej mocy pompy ciepła, ale także do sprawdzenia, czy istniejące radiatory będą wystarczające w przypadku obniżenia temperatury zasilania. Tradycyjne instalacje pracują z temperaturą zasilania sieci grzewczej rzędu 70°C, po zainstalowaniu pompy ciepła temperatura ta zmaleje do 45°C. W większości przypadków radiatory (grzejniki) będą zbyt małe. Jednak jeśli stara instalacja grzewcza była projektowana dla budynku nieocieplanego, z nieszczelną stolarką drzwiową i okienną, a mimo to dawała sobie doskonale radę, to po termomodernizacji, czyli obłożeniu budynku izolacją termiczną, wymianie okien i drzwi okazać się może, że stare grzejniki dadzą sobie radę w nowych warunkach także przy znacznie obniżonej temperaturze zasilania.

O wiele trudniejszym problemem jest stan rurociągów, które najczęściej trzeba wymienić na nowe. Nie jest to tak duży problem jak mogłoby się wydawać, bowiem nowa instalacja wykonana z cienkich rurek bez trudu może być poprowadzona i ukryta w innym miejscu, bez potrzeby wyrywania starych rur ze ścian i stropów. W przypadku łączenia ze sobą starych i nowych elementów instalacji pamiętać trzeba o tym, aby ciśnienie robocze nie było zbyt duże.

W przypadku montowania pompy ciepła w już istniejących lub nowo budowanych instalacjach ogrzewania, cały system należy przepłukać, aby usunąć z niego osady i zawiesiny. Substancje te mogą ograniczyć oddawanie ciepła przez grzejniki, utrudniać przepływ wody lub osiąść w kondensatorze pompy ciepła. W przypadku ich bardzo silnego oddziaływania może dojść do awaryjnego wyłączenia pompy ciepła. W wyniku przedostawania się tlenu do gorącej wody tworzą się produkty utleniania (rdza). Poza tym często dochodzi do zanieczyszczenia gorącej wody przez resztki organicznych smarów i środków uszczelniających. Obydwie przyczyny mogą niezależnie od siebie lub wspólnie doprowadzić do spadku sprawności wymienników pompy ciepła. W takich przypadkach wymienniki pompy ciepła muszą zostać poddane czyszczeniu przez specjalistę. Dlatego nie należy nigdy łączyć pompy ciepła z przestarzałą otwartą siecią centralnego ogrzewania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *