Niewłaściwie zasilany i dobrany zasobnik ciepłej wody użytkowej cz.4

Straty w obwodzie cyrkulacji c.w.u.
Linie pokazują wielkość strat w zależności od całkowitej długości rurociągu c.w.u. (zasilanie i cyrkulacja). Wykres sporządzono dla temperatury c.w.u. +45°C. Wyższe temperatury wody zwiększają proporcjonalnie straty.

Wyliczając problemy i błędy związane z podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej, na samym końcu trzeba opowiedzieć o podstępnym wrogu, jakim jest system cyrkulacji c.w.u. Sama idea, aby mieć na każde żądanie i to natychmiast ciepłą wodę jest słuszna, bo w końcu po to wydajemy pieniądze, aby mieć wymarzony komfort. Sam obwód cyrkulacji to nic innego jak drugi rurociąg wody ciepłej. Daje to możliwość ciągłego przepływu ciepłej wody między zasobnikiem i miejscami poboru wody i to niezależnie od tego czy z ciepłej wody korzystamy, czy też nie. Niestety taki podwójny rurociąg, w którym krąży bez przerwy ciepła woda jest w gruncie rzeczy zewnętrzną wężownicą wystudzającą zbiornik, czyli przynoszącą straty. Taka wężownicą może mieć znaczne rozmiary, czasem kilkadziesiąt metrów, bo trzeba policzyć długość rury ciepłej wody od zbiornika do najdalszego punktu i to razy dwa.

Aby dokładnie zobrazować skalę problemu, przeliczmy te straty na złotówki. Dla przykładu weźmiemy całkowitą długość rurociągu c.w.u. 30 m, bo jest to dla domu o powierzchni około 200 m2 wartość bardzo przystającą do rzeczywistości. Jeśli teraz pompa cyrkulacyjna pracuje „na okrągło”, czyli 24 godziny na dobę, wtedy zgodnie z wykresem straty dobowe wyniosą około 8500 Wh czyli 8,5 kWh. W skali roku da to liczbę 8,5 • 365 = 3102,5 kWh. To są bardzo duże straty. Jeśli do podgrzewania wody byłaby używana grzałka elektryczna, to roczne koszty z tego tytułu wyniosą około 1500 zł i to nie są koszty podgrzewania wody, którą zużywamy, te bowiem płacimy dodatkowo tak czy inaczej.

Walka z tym niekorzystnym zjawiskiem powinna być prowadzona dwukierunkowo, z jednej strony poprzez ograniczenia czasu działania pompy cyrkulacyjnej, a drugiej strony za pomocą dobrej izolacji termicznej rurociągów c.w.u.

Ograniczenie czasu działania cyrkulacji może się odbywać bez strat na komforcie. Wystarczy, że za pomocą prostego programatora będziemy wyłączać cyrkulację na przykład w nocy lub gdy wszyscy mieszkańcy są poza domem. Programator taki kosztuje około 20 zł, więc jego koszt zwróci się w ciągu kilkunastu dni.

Regulatory dobrych pomp ciepła bardzo często wyposażone są w odpowiednie wyjście sterujące do pompy cyrkulacyjnej i dają możliwość zaprogramowania okresów jej włączenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *