Niewłaściwie zasilany i dobrany zasobnik ciepłej wody użytkowej cz.2

Prawidłowe zasilanie zbiornika c.w.u.
Tutaj ewentualny zimny strumień wody nie ma możliwości znaleźć się w pobliżu miejsca poboru wody ciepłej. System ten wymaga dodatkowego przyłącza na wysokości około ¾ zbiornika.

Bardzo często, szczególnie w instalacjach modernizowanych, pojawia się pokusa wykorzystania istniejącego zbiornika, który był zasilany z kotła grzewczego. Niestety kotły grzewcze potrzebują wężownicy o powierzchni średnio o połowę mniejszej, niż wymaga tego pompa ciepła.

W takiej sytuacji środkiem zaradczym może być stosowany z powodzeniem zewnętrzny wymiennik płytowy, który oczywiście też musi mieć wymaganą powierzchnię. Można wtedy jedną stronę wymiennika zasilić z pompy ciepła, natomiast drugą stronę podłączamy bezpośrednio do zbiornika zgodnie z rysunkiem.

Alternatywny sposób zasilania zbiornika.
Tutaj wyjście zbiornika zaopatrzone zostało w trójnik, który pozwala na wprowadzenie rury zasilającej w niższe partie zbiornika. Ważne przy tym jest, aby średnica rury wprowadzanej nie przesłoniła całego otworu wylotowego ze zbiornika. Potrzebne jest bowiem miejsce na ujście wody ciepłej.

Najbardziej rozpowszechnionym błędem jest zasilanie zasobnika pokazane na rysunku.Bywa, że błąd ten ujawni się po kilku miesiącach, a nawet latach. Krótkotrwały niezamierzony „zimny tusz” występuje tylko wtedy, gdy w trakcie korzystania z prysznica pojawi się żądanie podgrzewania wody w zasobniku i zostaną uruchomione pompy obiegowe zasilające wymiennik i zasobnik. Za impuls zimnej wody odpowiedzialna jest właściwie tylko pompa obiegowa P2, która dostarczy zimną wodę bezpośrednio do górnej części zasobnika.

Wady tej nie ma układ pokazany na rysunku (na samej górze). Uwarstwienie wody w zbiorniku sprawi, że każda porcja zimnej wody, jaka może się zjawić w momencie rozruchu pompy ciepła i w początkowej fazie nagrzewania wody, pozostanie najwyżej na poziomie % zbiornika lub opadnie niżej.

Niestety, nie zawsze istnieje możliwość zasilenia zbiornika za pomocą dodatkowego przyłącza. Najczęściej do dyspozycji jest tylko to miejsce, z którego pobierana jest ciepła woda, czyli w najwyższym punkcie zbiornika.

W takim przypadku można zastosować układ pokazany na rysunku (po środku). Zasada działania jest w praktyce identyczna z zasadą przedstawioną na rysunku (na samej górze), ale nie jest potrzebny dodatkowy króciec w zbiorniku c.w.u.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *