Niewłaściwa moc grzewcza pompy ciepła cz.2

Skutki niedopasowania mocy źródła i mocy pompy ciepła do wymagań ogrzewanego obiektu.

L.p. Moc źródła ciepła Moc pompy ciepła Uwagi
1 Dobra Dobra Tak powinno być zawsze
2 Dobra Za mała Układ pracuje poprawnie, jednak budynek będzie przy niższych temperaturach zewnętrznych nie dogrzewany
3 Dobra Za duża Budynek jest nie dogrzewany z powodu awaryjnych wyłączeń pompy ciepła, spowodowanych zbyt małą wydajnością źródła ciepła w stosunku do mocy pompy. Przy temperaturach zewnętrznych wyższych niż minimalnie, pompa ciepła pracuje krótkimi impulsami, co obniża jej trwałość
4 Za mała Dobra Budynek jest nie dogrzewany praktycznie w całym zakresie temperatur zewnętrznych. Pompa wyłącza się awaryjnie, najczęściej sygnalizując „niskie ciśnienie”
5 Za mała Za mała Układ pracuje poprawnie, ale nie ogrzewa budynku w pełni
6 Za mała Za duża Budynek jest nie dogrzewany w całym zakresie temperatur. Pompa wyłącza się awaryjnie, sygnalizując „niskie ciśnienie”
7 Za duża Dobra Układ pracuje poprawnie. Budynek jest ogrzewany właściwie. Zbyt duża pompa źródła ciepła zwiększa koszty
8 Za duża Za mała Układ pracuje poprawnie, budynek będzie nie dogrzewany przy niższych temperaturach zewnętrznych. Zbyt duża pompa źródła ciepła zwiększa koszty
9 Za duża Za duża Budynek jest nie dogrzewany praktycznie w całym zakresie temperatur. Przy temperaturach zewnętrznych wyższych niż minimalne pompa wyłącza się awaryjnie, sygnalizując „wysokie ciśnienie”. Zbyt duża pompa źródła ciepła zwiększa koszty

Szczególnie trudno jest dopasować właściwą moc pompy ciepła typu powietrze-woda. Podczas gdy pompy gruntowe czy wodne przenoszą prawie tę samą moc bez względu na temperaturę zewnętrzna, to pompy powietrze–woda są tego zupełnym przeciwieństwem. Moc takiej pompy może się wahać w bardzo szerokich granicach. Weźmy jako przykład pompę powietrze–woda (mniejsza o markę i typ) o mocy nominalnej 11 kW, która tę moc daje przy temperaturze powietrza +10°C natomiast przy -10°C jest tego niespełna 6 kW.

Ponieważ wewnętrzny obieg pompy nie ma modulowanej mocy, powstaje sytuacja, w której ze skraplacza nie jest odbierana cała będąca do dyspozycji energia, a to w konsekwencji prowadzi do nadmiernego wzrostu ciśnienia w obiegu wewnętrznym. Z kolei wzrost ciśnienia powoduje zadziałanie układu zabezpieczeń i awaryjne wyłączenie pompy. Stan ten będzie powstawać tym częściej im wyższa jest temperatura zewnętrzna. Mamy tu bowiem do czynienia z następującą zależnością. W funkcji wzrostu temperatury zewnętrznej spada w obiekcie zapotrzebowanie na moc grzewczą a rośnie moc dostarczana przez pompę. Sprawę pogarsza jeszcze fakt, że użytkownicy w miarę wzrostu temperatury zewnętrznej, regulując zawory przy grzejnikach, przyczyniają się do pogorszenia odbioru energii z pompy ciepła. To pokazuje wyraźnie jak poważny jest to problem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *