Najczęściej popełniane błędy cz.1

Najczęściej popełniane błędy.

W tak skomplikowanej instalacji jaką jest system grzewczy z pompą ciepła, mamy do czynienia z wieloma różnymi urządzeniami, gdzie hydraulika, elektrotechnika i elektronika tworzyć muszą harmonijną całość. Urządzenia te osiągnęły bardzo wysoki stopień niezawodności, ale producenci mają ograniczone możliwości zabezpieczenia się przed błędami projektantów, wykonawców czy też bezpośrednich użytkowników.

Układy regulacyjne pomp ciepła osiągnęły już taki poziom, że nie pozwolą na to, aby użytkownik na skutek błędnej obsługi mógł zniszczyć urządzenie. Co najwyżej przestanie ono reagować na niespójne polecenia lub też nie będzie zachowywać się tak jak by chciał tego użytkownik, ale o żadnym trwałym uszkodzeniu mowy być nie może. Jednak niektóre błędy projektanta, instalatora czy nawet użytkownika mogą doprowadzić do trwałych uszkodzeń w urządzeniach, które w tej sytuacji zostaną wyłączone z ochrony gwarancyjnej.

Dlatego też w pierwszym rzędzie opisane będą błędy, które mogą teoretycznie popełnić projektanci lub wykonawcy instalacji. Na samym końcu pomówimy o błędach obsługi jako, że są one praktycznie niegroźne. Na pocieszenie powiedzieć trzeba, że w praktyce ponad 90% błędów to błędy obsługi, podczas gdy nieprawidłowości w działaniu systemu grzewczego z pompą ciepła należą do rzadkości. Jednak o ile łatwo jest popełnić błąd podczas instalacji, o tyle zmienić ją potem lub naprawić jest trudno, szczególnie wtedy gdy kolektor ziemny został już zasypany, a rury ogrzewania podłogowego zostały zalane jastrychem.

Nie można wychodzić z założenia, że dobry instalator usunie niedoskonałości projektu, ponieważ dobry instalator wykonuje instalacje zgodnie z projektem. Praktyka dowodzi, że najwięcej błędów powstaje podczas projektowania systemu grzewczego. Jednak, co jest pocieszające, usuwanie błędów w tej fazie jest najłatwiejsze i najtańsze. Nawet najlepszy i doświadczony projektant popełni błędy jeśli nie będzie miał odpowiednich danych od inwestora i architekta projektującego ogrzewany obiekt.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *