Do czego jest potrzebny zbiornik buforowy? cz.1

Bufor szeregowy
Bufor, w którym jest większość wody całego obwodu grzewczego, zwiększa bezwładność cieplną układu i zapobiega impulsowemu włączaniu i wyłączaniu pompy ciepła.

Do czego jest potrzebny zbiornik buforowy?

Wiele, a może nawet większość instalacji z pompami ciepła zawiera zbiornik buforowy. Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się niejasna. Dlaczego właśnie przy pompie ciepła potrzebny jest w obwodzie grzewczym dodatkowy zbiornik, skoro w tradycyjnych instalacjach nie był on w ogóle potrzebny.

I tutaj znowu należy przypomnieć, że podstawową różnicą między pompą ciepła a kotłem grzewczym jest to, że pompa ciepła nie jest (w przeciwieństwie do kotła) źródłem ciepła. Pompa ciepła jest pośrednikiem (transformatorem temperatury) i oddaje do obwodu grzewczego tę energię, którą pobrała ze źródła, powiększoną o energię elektryczną zużytą do napędu sprężarki. Energia wychodząca z pompy ciepła musi być odebrana, bowiem jeśli nie zostanie odebrana, to pojawią się problemy, z którymi co prawda kontroler pompy ciepła potrafi się uporać, ale tak czy inaczej powstaną zakłócenia w pracy instalacji.

Mamy bowiem sytuację, że pompa ciepła (wtedy gdy pracuje) pompuje energię zawsze w tej samej ilości, natomiast jej przekazywanie do pomieszczenia ulega najróżniejszym fluktuacjom. Z tego względu umieszczenie zasobnika w obwodzie daje możliwość przechwycenia nadwyżek energii i wykorzystanie jej w czasie późniejszym. Dlatego zasobnik taki nosi miano bufora.

Zbiornik buforowy zapewnia ilość wody potrzebną do minimalnego czasu włączenia pompy ciepła, wtedy gdy zawory grzejników są zamknięte. Zapobiega również przerywaniu pracy pompy ciepła w przypadku zadziałania zaworu przelewowego. Pojemność zbiornika buforowego zależy od nominalnego przepływu w obwodzie grzejnym i powinna wynosić tyle litrów ile wynosi przepływ podzielony przez dziesięć. Dla przykładu, jeśli przepływ w obwodzie grzewczym wynosi 2000 litrów/godzinę, to należy zastosować zbiornik buforowy o pojemności 200 litrów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *