Chłodzenie pomieszczeń pompą ciepła cz.3

Dlatego klima konwektory zainstalowane w pomieszczeniach i przeznaczone do ogrzewania i chłodzenia, muszą być wyposażone w odpływ skroplin. Znacznie gorzej wygląda sprawa rurociągów centralnego ogrzewania, które wykorzystywane są latem do chłodzenia. W nich bowiem panuje temperatura niższa niż w schładzanym …

Chłodzenie pomieszczeń pompą ciepła cz.2

Zawartość pary wodnej w powietrzu.
Linie niebieskie wyznaczają wartość wilgotności względnej, czyli tej, którą mierzymy za pomocą wilgotnościomierzy. Wykres pokazuje, że wilgotność względna i rzeczywista zawartość wilgoci w powietrzu to dwie różne sprawy. Na przykład: wskazanie wilgotnościomierza 60% oznacza, że …