Do czego jest potrzebny zbiornik buforowy? cz.1

Bufor szeregowy
Bufor, w którym jest większość wody całego obwodu grzewczego, zwiększa bezwładność cieplną układu i zapobiega impulsowemu włączaniu i wyłączaniu pompy ciepła.

Do czego jest potrzebny zbiornik buforowy?

Wiele, a może nawet większość instalacji z pompami ciepła zawiera zbiornik …