Problemy z odpowietrzaniem układów hydraulicznych

Usterki wykonawcze

Nawet wtedy gdy wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z projektem, a sam projekt jest bezbłędny, to potknięcia instalatora mogą sprawić, że instalacja nie będzie działać zgodnie z założeniami konstruktora i oczekiwaniami użytkownika. Dlatego trzeba podkreślić rolę instalatora, który …

Zły dobór materiałów instalacyjnych

Prawidłowy dobór materiałów.
Przykłady prawidłowego doboru materiałów na rurociągi przy przyłączeniu emaliowanego zasobnika ciepłej wody użytkowej. Możliwe jest stosowanie różnych materiałów na rury, ale nigdy nie należy stosować rur miedzianych przed stalowymi, patrząc w kierunku przepływu wody.

Zły dobór materiałów …

Niewłaściwie zasilany i dobrany zasobnik ciepłej wody użytkowej cz.4

Straty w obwodzie cyrkulacji c.w.u.
Linie pokazują wielkość strat w zależności od całkowitej długości rurociągu c.w.u. (zasilanie i cyrkulacja). Wykres sporządzono dla temperatury c.w.u. +45°C. Wyższe temperatury wody zwiększają proporcjonalnie straty.

Wyliczając problemy i błędy związane z podgrzewaniem ciepłej wody …

Niewłaściwie zasilany i dobrany zasobnik ciepłej wody użytkowej cz.3

Jednak najgroźniejszym błędem, jaki jest popełniany w instalacji podgrzewania ciepłej wody przez pompę ciepła, jest układ pokazany na rysunku.

Tak nie można
Aby w zasobniku c.w.u. zapewnić temperaturę wody +50°C, należy podgrzać wodę w buforze co najmniej do +55°C co …

Niewłaściwie zasilany i dobrany zasobnik ciepłej wody użytkowej cz.2

Prawidłowe zasilanie zbiornika c.w.u.
Tutaj ewentualny zimny strumień wody nie ma możliwości znaleźć się w pobliżu miejsca poboru wody ciepłej. System ten wymaga dodatkowego przyłącza na wysokości około ¾ zbiornika.

Bardzo często, szczególnie w instalacjach modernizowanych, pojawia się pokusa wykorzystania …

Niewłaściwie zasilany i dobrany zasobnik ciepłej wody użytkowej cz.1

Wadliwe zasilanie zasobnika poprzez wymiennik płytowy.
Wszystko jest dobrze do momentu, gdy w trakcie pobierania wody (prysznic) włączy się pompa obiegowa P2. Wtedy zimna woda poprzez wymiennik pojawi się na wyjściu zasobnika i oczywiście w prysznicu

Niewłaściwie zasilany i dobrany …